Archive for the ‘Unitati de invatamant’ Categorie

Învăţământ

Posted on: august 31st, 2016 by robert No Comments

Se cunosc date de la începutul secolului XVII-lea despre şcoala maghiară. Din datele gãsite în urma cercetărilor fãcute la Arhivele de Stat filiala Sălaj, reiese că şcoala românească există de prin anul 1859, în locul unde este astăzi cimitirul greco-catolic. Primul învăţător român din sat a fost Iacob Deleu „un om înalt, un român adevărat”. Se scrie despre el că în anul 1848 a luat parte la revoluţie. În anul 1888 se fac proiecte pentru o nouă şcoală mai încăpătoare, dar care se zideşte numai în anul 1897 pe locul dat de biserica reformată. Primul director de şcoală a fost Borbath Vilhelm. În anul 1924 existau 5 posturi din care 2 pentru secţia română şi 3 pentru secţia maghiară. Între anii 1944-1966 numărul elevilor creşte iar localul şcolii devine neîncăpător. Se începe construirea unui nou local de şcoală cu 8 săli de clasă, un laborator, o bibliotecă, sală profesorală, direcţiune, secretariat şi arhivă. Școala se dă în funcțiune la 1 septembrie 1966, director fiind Torge Ioan. Astfel în prezent școala funcționează în două clădiri, în clădirea veche funcţionează şi grădiniţa cu 6 grupe. Şcoala este dotată şi cu un laborator de informaticã cu 17 calculatoare legate în reţea. Secretariatul are două calculatoare, direcţiunea unu, total 20 de calculatoare legate în reţea. Avem internet şi adresă internet:www.scoalapericei.ro. În prezent directorul unităţii este prof. Filip Gyongyi Ana.