Localizare

Posted on: iulie 11th, 2011 by admin No Comments

Comuna Pericei în prezent este compusă din următoarele sate: satul Pericei, Periceiul-Mic, Bădăcin şi Sici.

Se mărgineşte în partea de vest cu oraşul Şimleu-Silvaniei, la sud cu satul Bic şi Crasna, la est cu comunele Vârşolţ şi Borla, iar la nord cu Bocşa, Câmpia şi Ilişua. Comuna este aşezată pe o suprafaţã de 5.905 ha. Satul Pericei are o aşezare aureolar-tentacularã având un numãr de 2.916 locuitori. Satul este şi centru de comună în judeţul Sălaj. Teritoriul satului este străbătut de la vest de drumul judeţean Zalău-Şimleu Silvaniei, drum modernizat.

Distanţa până la municipiul Zalău este de 22 km, iar până la Simleu-Silvaniei numai 5 km. Teritoriul satului este situat în zona deluroasă care aparţine dealurilor Silvaniei cu altitudinea între 200-400 m, teritoriul fiind străbătut de râul Crasna care trece prin satul Pericei. Clima comunei se încadrează în sectorul cu climă moderat, caracteristic regiunilor vestice şi nord-vestice ale ţării.