Istorie

Posted on: iulie 11th, 2011 by admin No Comments

Pericei este o aşezare veche a cărui nume este de origine slavă cunoscută sub numele de PEREZNEK între anii 1205 – 1235, evoluând apoi după cum urmează: PERECHUM în anul 1351, PERECHEN în 1356, PERETSEN în 1364, PERECSEN în 1471, PERECZEN în 1460 şi 1461, PEREZEN în 1533, PERECHYIEN între 1553 -1601, PERECSIN în 1733, PERICEI în 1918, PERECSENY în 1940 şi Pericei după 1944.

Atestarea documentară despre Pericei este cu numele său din anul 1205, dar se spune despre el că ar fi existat atunci deja ca aşezare omenească. Un document maghiar arată că populaţia satului era păgână până prin anul 1052 când se încreştinează. În anul 1543 populaţia satului îmbracă reforma religioasă al lui Luther, devenind în Pericei biserica reformată dar numai ca instituţie, fără construcţie, deoarece construirea bisericii reformate începe abia în anul 1668, dar se întrerupe din cauza năvălirii tătarilor, când locuitorii s-au refugiat, continuând apoi construcţia, materialul fiind luat din rămăşiţele castelului Bathori din localitate. În anul 1475 locuitorii satului plăteau impozit familiei Bathori. Satul Pericei a avut un rol important în apărarea cetăţii Bathori în decursul secolelor.

Prin anul 1576 regele polonez donează acest teritoriu familiei Bathori Istvan , încredinţatul regelui polonez dar prin anul 1582 care este prefect donează terenul pentru case familiei Farkas Mathyas, iar pe urmă ajung să stăpânească şi alte familii pe diferite părţi din hotarul oraşului.

Pentru biserica reformată se toarnă un clopot în anul 1790 de către Rettegi Lazar György.

Biserica greco-catolică a fost construită din lemn în anul 1796 adusă fiind întreagă din localitatea Sărăoad din judeţul Satu Mare, iar în anul 1886 pe acelaşi loc a fost construită o biserică din piatră

În anul 1895 numărul gospodăriilor era 409, suprafaţa hotarului era 5835 jugăre cadastrale din care arabil 2309 jugăre, păduri 1498, păşuni 812, rât 598, vii 193, teren sădit 5, grădini 149, neproductiv 271 holduri.

Părţi de hotar: Ţarina de Jos, Ţarina de sus, Csornak, Somkerek, Nagy Ter, Polyas, Darvas, Rât, Râtul popii, Varga domb, Teglas, Koliszka, Szilvakerek, Banffz domb, Subcer, Szugoia, Eszak, Valea Siciului, Dulbic, Csako, Sarmas, Darvas, Kalo, Orbobukk, Cser, Bukk.

Localitatea Pericei în anul 1850 avea 1678 locuitori, în anul 1910 numărul lociturilor creşte la 2531 iar în anul 1966 după recensământul populaţiei acest număr se ridică la 3021. La recensământul populaţiei din anul 2002 numărul locuitorilor din localitate este 2787 iar în anul 2011 acest număr fiind 2762.