Școala Gimnazială Pericei

Școala Gimnazială Pericei
FOTO:


Se cunosc date de la începutul secolului XVII-lea despre şcoala maghiară. Din datele găsite în urma cercetărilor făcute la Arhivele de Stat filiala Sălaj, reiese că şcoala românească existã de prin anul 1859, în locul unde este astăzi cimitirul greco-catolic. Primul învăţător român din sat a fost Iacob Deleu. Se scrie despre el cã în anul 1848 a luat parte la revoluţie. În anul 1888 se fac proiecte pentru o nouã şcoală mai încăpătoare, dar care se zideşte numai în anul 1897 pe locul dat de biserica reformată. Primul director de şcoală a fost Borbath Vilhelm. În anul 1924 existau 5 posturi din care 2 pentru secţia românã şi 3 pentru secţia maghiarã. Între anii 1944-1966 numãrul elevilor creşte iar localul şcolii devine neîncãpãtor. Se începe construirea unui nou local de şcoalã cu 8 săli de clasã, un laborator, o bibliotecã, salã profesoralã, direcţiune, secretariat şi arhivă. școala se dã în funcțiune la 1 septembrie 1966, director fiind Torge Ioan. 

Școala Gimnazială Pericei are personalitate juridică la nivel de comună având ca structuri Școala primara "Iuliu Maniu" Bădăcini, Grădinița Bădăcini și Grădinița cu Program Prelungit Pericei.

Fiecare structură funcționează în clădiri moderne, dotate cu mobilier, aparatură și prevăzute cu camere de supraveghere. Atât cadrele didactice cât și elevii se implică în toate activitățile școlii obținând rezultate la olimpiade, concursuri școlare, concursuri sportive și acțiuni de voluntariat, reprezentând cu cinste nu numai școala cât și comunitatea din care fac parte.

În acest an școlar, 2016-2017, rețeaua școlară pe tipuri de unități se prezintă astfel: - 2 grădinițe și 3 școli gimnaziale. Ca și formațiuni de studiu funcționează – 6 grupe cu 118 preșcolari, 11 clase la ciclul primar cu 193 elevi și 9 clase la ciclul gimnazial cu 155 elevi.