Asistență socială

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere tip ANEXA 1

 2. Actele de identitate ale părinților-copie

 3. Certificatul de naștere al copilului-copie

 4. Livretul de familie-copie

 5. Cerere de acordare a concediului pentru creștereavcopilului

 6. Dispoziție/Decizie de suspendare a CIM

 7. Adeverință tip-completată decontabil a firmei/instituție-ANEXA 2

 8. Adeverință cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Județeană de Pensii

 9. Adeverință de venit impozabil eliberată de Administrația Finanțelor Publice

 10. Declarația mamei că nu a beneficiat de concediu de maternitate

 11. Angajament de plată

 1. Cerere tip ANEXA 1

 2. Actele de identitate ale parinților-copie

 3. Certificatul de naștere al copilului-copie

 4. Livretul de familie-copie

 5. Adeverință tip-completată de contabila firmei

 6. Angajament de plată

 7. Extras de cont