Istoric

Istoric

SATUL PERICEI

1475 localitatea plătea un impozit de 45  forinți anual. Petri Mor consideră după aceste date o localitate cu o populație relativ mare

1543 Periceiul a fost convertit la credința reformată

1553 în localitate au plătit impozite nominale după 42,5 parcele. Tot cu această ocazie au fost înregistrate alte 63 de gospodării; existau în jur de 106 familii.

1582 apare prima referire scrisă la prezența podgoriilor din localitate

1585 deja exista biserica romano-catolică care avea criptă unde erau înhumați membrii familiei Bathori. Tot în această zonă exista și castelul lui Bathori Szaniszlo

1594 la recensământ localitatea avea 14 gospodării și 2 case în construcție

1604, după datele istorice, 12 gospodării de iobagi au plătit povară, respectiv în anul 1605 o gospodărie

1610 în comuna Perechen exista o casă nobiliară, conform atestărilor 

1625 în Pericei este atestată divizarea unui "'castel" care cuprindea:o casă de piatră, o casâ-sufragerie/bucătărie, o construcție cu o încăpere mică, o încăpere dedesubt, anexe lângă bucătărie/sufragerie, un turn de piatră, grajduri, bucătărie, închisoare, porți și curți exterioare

1668 au început zidirea bisericii evanghelică-reformată, pietrele folosite provenind din ruinele castelului mai sus amintit

1687 este atestată prezența unei mori în "frântura spre Somlyo".Într-un document din secolul XVIII este atestat titlul de proprietate a familiei Kardos asupra conacului Mereg din localitate

1715 au plătit povară 20 gospodării

1720 au plătit povară 27 gospodării și avea o populație de 243 locuitori

1796 este atestată biserica greco-catolică în locul căreia în 1886 a fost zidită o biserică nouă

1808 Periceiul avea 5 conacuri și 360 parcele de iobagi

1847 localitatea avea o populație de 1254 de locuitori

1869 avea 2041 locuitori, în 1880 erau 1753 de locuitori și în 1890 avea 2181 locuitori și 390 case

1895 localitatea avea 409 gospodării, suprafața localității era de 5835 acri, din care 2309 arabil, 1498 pădure, 512 pășune, 598 câmp, 193 podgorii neplantate, 5 podgorii, 149 grădini, 271 pământ nefertil

 

SATUL BĂDĂCIN

1529 locuiau în sat circa 6 iobagi ai familiei Bathori

1553 au fost înregistrate 31 gospodării

1604 o gospodărie plătea daruri

1715 au plătit povară 9 gospodării

1720 au plătit povară 9 gospodării și aveau o populație de 81 locuitori

1808 erau înregistrate 109 parcele

1815 a fost construită din lemn biserica greco-catolică, respectiv școala elementară de același rit în 1873

1847 localitatea avea  o populație de 649 locuitori, respectiv în 1890, 623 locuitori și 138 gospodării

1895 numărul gospodăriilor ajunsese la 164, iar suprafața satului este de 1716 acri din care 633 arabil, 287 pășune, 273 pădure, 187 câmp, viță de vie necultivată 141, 3 podgorii, 55 grădini, 3 stuf, 134 pământ nefertil.

 

SATUL SICI

1475 localitatea plătea impozit anual de 13,3 forinți

1542 este vândut un conac nobiliar care aparținea familiei Szecsi

1549 erau 36 de case

1590 localitatea aparține cetății Valko

1715 plăteau daruri 10 gospodării de iobagi și satul avea o populație de 90 locuitori

1720 plăteau daruri 22 de gospodării și în localitate trăiau 198 locuitori

1808 este construită din piatră biserica greco-catolică, iar în 1872 școala elementară cu o singură încăpere care aparținea aceluiași rit

1890 erau 139 case și 698 locuitori

1895 erau 226 gospodării și suprafața era de 2192 acri din care 1152 arabil, 305 câmp, 262 pădure, 261 pășune, 135 grădină, 77 teren neproductiv.

 

SATUL PERICEIU MIC

 

"'Drumul sării", vechi drum comercial, a stat la baza genezei acestui sat