Hírek és közlések

Anunt de publicitate_19.08.2021
Anunt de publicitate_19.08.2021

Comunicat de presă

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”

19.08.2021

 

Comuna Pericei,în calitate de beneficiar, derulează începând cu 06.08.2021 proiectul ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor”, Cod SMIS 2014+ 144963, confinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 322/233t/06.08.2021, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate și Comuna Pericei.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune/Fondul Social European/Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime/Garanția pentru Tineret prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, Acțiunea 2.3.3. apel 2, Axa Prioritară Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Operațiunea Îmbunătățirea conținutului digitalși a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,e-sănătate și e-cultură.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Scopul proiectului având caobiect: ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor” este asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadreledidactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus,dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice. Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemuluide învățământ și a societății în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță. Pentru a faceeducație astfel prin implementarea acestui proiect se va asigura continuarea activităților didactice la distanță.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultatele așteptate):

Obiectivul specific al proiectului constăîn dotarea Școlii Gimnaziale nr.1, Pericei cu dispozitive electronice necesare elevilor șicadrelor didactice pentru a avea acces la învățământul online. Astfel prin proiectul ”Dotarea școlii gimnaziale Pericei cu echipamente mobile din domeniul technologiei informației de tipul tabletelor” se vor achiziționa unnumăr 292 echipamente de tipul tabletelor școlare cu acces la internet precum și 21 de camere web conferință pentru dotareasălilor de clase facilitând procesul instructiv-educativ. Prin implementarea acestui proiect un număr de 292 de elevi ai ȘcoliiGimnaziale, nr.1 vor avea acces la procesul de învățământ în mediul on-line respectiv cadrele didactice vor putea utiliza 21 de sălide clase pentru procesul instructiv – educativ dotate cu echipamentele electronice de tip cameră web conferință.

Rezultatele așteptate sunt:

  • Dotarea elevilor, cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor pentru uz școlar astfel încât orele de pregătire din timpul activitățilordidactice să se poată desfășura on-line pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentrua preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturoractivităților didactice necesare procesului de învățământ.
  • Dotarea sălilor de clase cu echipamente pentru facilitarea procesului instructiv-educativ, care constituie un factor facilitator șipredispozant al înscrierii învățământului într-o direcție la distanță;
  • Promovare și informare
  • Consultanță în management, implementare proiect.

 

Valoarea totală a proiectului este de 250.347,49 lei cu TVA, din care:

  • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 250.347,49 lei cu TVA
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 245.340,54 lei cu TVA (Valoare FEDR 212.795,36 lei și Valoare BS 32.545,18 lei)
  • Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului: 5.006,95 lei cu TVA
  • Valoarea neeligibilă a proiectului: 0,00 lei.

 

Proiectul se implementează de către beneficiarul Comuna Pericei reprezentată legal de către Boncidai Csaba în calitate de Primar. 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 4 luni, respectiv începând cu 06.08.2021 până la 03.12.2021.

 

Date de contact:

Comuna Pericei, cu sediul în localitatea Pericei,

Str. Apei, Nr. 239, judeţul Sălaj, România

Tel.: 0260672701

E-mail: periceisj@gmail.com

08.25.2021
Masuri de aparare impotriva incendiilor
Masuri de aparare impotriva incendiilor

Masuri de aparare impotriva incendiilor

04.13.2021
GHID DE REÎNTOARCERE 2021
GHID DE REÎNTOARCERE 2021

GHID DE REÎNTOARCERE 2021

04.13.2021
Minimális tűzmegelőzési intézkedések a hideg évszakban 2021
Minimális tűzmegelőzési intézkedések a hideg évszakban 2021

Masuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece 2021

01.12.2021
Hotărâre Nr. 93 din 07.12.2020 Situatia Covid19
Hotărâre Nr. 93 din 07.12.2020 Situatia Covid19

Hotărâre nr. 93 din 7.12.2020

12.09.2020
Hotărâre Nr. 92 din 05.12.2020 Situatia Covid19
Hotărâre Nr. 92 din 05.12.2020 Situatia Covid19

Hotărâre nr. 92 din 5.12.2020

12.09.2020
Hotărâre Nr. 88 din 26.11.2020 Situatia Covid19
Hotărâre Nr. 88 din 26.11.2020 Situatia Covid19

Hotărâre Nr. 88 din 26.11.2020 Situatia Covid19

12.04.2020
Masuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece
Masuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

Masuri minimale de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece

12.02.2020
Procesul-verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora
Procesul-verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora

Procesul-verbal privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora

11.17.2020
Választó kerületek Szilágyperecsenben
Választó kerületek Szilágyperecsenben

Anunt sectiile de votare Pericei

09.10.2020
Hirdetes
Hirdetes

Anunt individual

09.08.2020
Anunt angajare sau formare asistenti maternali DGASPC
Anunt angajare sau formare asistenti maternali DGASPC

06.29.2020
Anunt angajare sau formare asistenti maternali DGASPC
Anunt angajare sau formare asistenti maternali DGASPC

Anunt angajare sau formare asistenti maternali DGASPC

02.26.2020
Szilágyperecsen választó körzetei 2019
Szilágyperecsen választó körzetei 2019

Anunt secţii de votare alegeri 2019

10.14.2019
Értesités szemétszállitási cégtől
Értesités szemétszállitási cégtől

10.10.2019
Măsuri de apărare împotriva incendiilor
Măsuri de apărare împotriva incendiilor

Masuri de ardere si incendiu

07.05.2019