Componență

Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate prolblemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în compețența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local;

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei;

c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 

Bakai Marton-UDMR

Bakai Imola Edina-PPMT

Braica Corvin-PNL

Debre Alexandru-UDMR

Gaspar Istvan-UDMR

Jozsa Marcela-PSD

Jozsa Tibor-UDMR

Jurj Zoltan-ALDE

Kulcsar Istvan-UDMR

Pop Calin-PNL

Totos Peter-UDMR

Valcauan Gheorghe-PNL

Vig-Szabo Andrea-UDMR

Debre Attila-PPMT

Delegat sătesc-Pașca Floare