Asistență socială

DGASPC SĂLAJ

Adresă: Str. Unirii, nr.20, cod 450059, Zalău, Judeţul Sălaj

Tel: 0260/615017, 0260/661819, Fax: 0260/618850

Email: office@dgaspcsj.ro 

Website: dgaspcsj.ro 

AJPIS SĂLAJ

Adresă: Str. Avram Iancu nr. 29, cod poştal450143, mun. Zalău, jud. Sălaj

Tel: 0260-611405; 0260-611.169, Fax: 0260-610.979

E-mail: ajpis.salaj@mmanpis.ro 

Website: www.salaj.mmanpis.ro 

Dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. Cerere tip ANEXA 1

 2. Actele de identitate ale părinților-copie

 3. Certificatul de naștere al copilului-copie

 4. Livretul de familie-copie

 5. Cerere de acordare a concediului pentru creștereavcopilului

 6. Dispoziție/Decizie de suspendare a CIM

 7. Adeverință tip-completată decontabil a firmei/instituție-ANEXA 2

 8. Adeverință cu stagiul de cotizare eliberată de Casa Județeană de Pensii

 9. Adeverință de venit impozabil eliberată de Administrația Finanțelor Publice

 10. Declarația mamei că nu a beneficiat de concediu de maternitate

 11. Angajament de plată

 1. Cerere tip ANEXA 1

 2. Actele de identitate ale parinților-copie

 3. Certificatul de naștere al copilului-copie

 4. Livretul de familie-copie

 5. Adeverință tip-completată de contabila firmei

 6. Angajament de plată

 7. Extras de cont