Urbanism

  • Întocmirea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sau demolare
  • Sancționarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizațiile de construire și disciplina în construcții
  • Luarea măsurilor prevăzute de lege pentru demolarea construcțiilor executate fără autorizație
  • Întocmirea proceselor verbale la finalizarea obiectivelor autorizate
  • Urmărirea realizării sarcinilor prevăzute în proiectele de urbanism cu privire la protejarea mediului ambiant